İlkelerimiz

 • Sürekli gelişime ve değişime açık olmak
 • Etkin,verimli ve adil kaynak kullanımı 
 • Denetlenebilir ve ulaşılabilir olmak
 • Dürüstlük 
 • Çevreye duyarlılık 
 • Sağlıklı Kentleşme 
 • Eğitimli Personel ve Güler yüzlü Hizmet 
 • Yeşil ve Ferah Bir Gönen
 • Adil ve tarafsız olmak 
 • Katılımcı ve paylaşımcı yönetim 
 • Vatandaş odaklı  hizmet 
 • Toplumun değer yargılarına saygılı olmak
 • Şeffaflık 
 • Hesap verilebilirlik 
 • Planlı, Etkin ve Verimli Çalışmak

TOP