İlçemiz Tırnova Mahallesi, 1539 ada, 20 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği işi

 26/06/2018 tarih ve 729 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Meclis Kararına istinaden İlçemiz Tırnova Mahallesi, 1539 ada, 20 nolu parsele yönelik hazırlanan 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği işi, 3194 Sayılı İmar Kanununa ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince imar planları onanarak, 01/08/2018 ­ 30/08/2018 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

TOP