Belediye Meclisinin 01 Ekim 2018 tarihli mutat toplantısına ait gündemi...

İLAN:
Gönen Belediye Başkanlığından; 
1­ Mali Hizmetler  Müdürlüğünün 20.09.2018 tarih ve 4724 sayılı 2019 Mali Yılı Bütçesi
ve Performans Programı konulu yazısının görüşülmesi.
2­ Mali Hizmetler Müdürlüğünün  21.09.2018 tarih ve 4741 sayılı 2017 Mali Yılı Ücret
Tarifesi Taslağı ile Katı Atık Tarife Raporu konulu yazısının görüşülmesi.
3­ Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 21.09.2018 tarih ve 254 sayılı 30. Ömer Seyfettin
Kültür ve Sanat Haftası konulu yazısının görüşülmesi.


TOP