13/12/2018 tarih ve 286 sayılı Encümen Kararına istinaden, İlçemiz Altay Mahallesi, Karşıyaka Mevkiinde,

13/12/2018 tarih ve 286 sayılı Encümen Kararına istinaden, İlçemiz Altay Mahallesi,
Karşıyaka Mevkiinde, 74­98 paftada, 1048 Ada, 1­2­3­4­5­6­7­8­9­10­11­12­13 parseller;
 1081 Ada, 1­2­3­4­8­9­10­11­12­13­14­15­16 parseller; 1082 Ada, 15­16­17­18­19­20­
21­22­23­24­25­26 parseller;1083 Ada,1­5­6­7­8­9­10­11 parseller;1084 Ada,2­3­6­7­8­12
parseller; 1085 Ada, 2­3­4­5­6­7­8­9­10­11­12­13­14­15­16 parseller; 1087 Ada, 1­2­3­4­
5­6­7­8­9­10­11­12­13­14­15 parseller; 1088 Ada,  1 parsel; 1100 Ada, 4­5­6­7­8­9­10­11­
13­14 parseller; 1101 Ada, 2­3­9­10 parseller, 1113 Ada, 1­2­3­5 parseller; 1114 Ada, 6­7­
8­9 nolu parsellerdeki imar uygulaması işi, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine
uygun olup, İmar Kanunu'nun 18. ve 19. maddeleri ile 2981/3290 sayılı yasanın Ek.1
maddeleri gereğince parselasyon planları onanarak, 24/12/2018 ­ 24/01/2019 tarihleri
arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.  

İlan Ek Dosyaları İçin Tıklayınız...


TOP