Belediye Meclisinin 02 OCAK 2019 tarihli mutat toplantısına ait gündemi

Gönen Belediye Başkanlığından; 

1)Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2018 tarih ve 482 sayılı Toplantı Günü Tespiti konulu yazısının görüşülmesi.  2)Yazı İşleri Müdürlüğünün 26.12.2018 tarih ve 483 sayılı Denetim Komisyonuna üye seçilmesi konulu yazının görüşülmesi.  3)İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.12.2018 tarih ve 319 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretinin Tespit edilmesi konulu yazısının görüşülmesi. 4)Zabıta Müdürlüğünün 25.12.2018 tarih ve 387 sayılı Fazla mesai ücreti konulu yazısının görüşülmesi.  5)Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.12.2018 tarih ve 6549 sayılı Ön Mali Kontrol İşlemleri Yönergesi konulu yazısının görüşülmesi.   6)Mali Hizmetler Müdürlüğünün 27.12.2018 tarih ve 6550 sayılı Tahsis konulu yazısının görüşülmesi. 7)Mali Hizmetler Müdürlüğünün 28.12.2018 tarih ve 6563 sayılı Taşınmaz Satışı konulu yazısının görüşülmesi.  8)Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 27.12.2018 tarih ve 316 sayılı 7. Gönen Güvercin Festivali konulu yazısının görüşülmesi.  9)Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünün 28.12.2018 tarih ve 123 sayılı Gıda Desteği konulu yazının görüşülmesi.  10)İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.12.2018 tarih ve 5020 sayılı Sarıköy Mahallesi 134 nolu parsele ilişkin müzekkeresi konulu yazısının görüşülmesi. 11)10.12.2018 tarih ve 2018/4 sayılı İmar Komisyon Kararının görüşülmesi. 12) 10.12.2018 tarih ve 2018/5 sayılı İmar Komisyon Kararının görüşülmesi.               

Belediye meclisimizin 2 OCAK 2018 Çarşamba  günü saat 17:30 da yapacağı mutat toplantısının gündemi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği ilan olunur. 


TOP