12.07.2018 Tarih ve 160 Sayılı Encümen Kararı

12.07.2018 tarih ve 160 sayılı Encümen Kararına istinaden, İlçemiz Kurtuluş Mahallesi, Kaplıcalar Caddesi, 18 pafta, 1524 ada, 1­2­3­4­5­6 parseller, 1525 ada 1­2­3­4­ 5­6­7 parseller ve 1526 ada 1­2­3 nolu parsellerdeki imar uygulaması işi, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine uygun olup, İmar Kanunu'nun 18 . ve 19. maddeleri gereğince parselasyon planları, geri dönüşüm cetvelleriyle birlikte onanarak, 03/08/2018 ­ 03/09/2018 tarihleri arasında 1 (bir) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

Karar için TIKLAYINIZ

TOP