Gönen Belediyesi Organizasyon Şeması

 1. Hüseyin YAKAR
  Belediye Başkanı

   1. Belediye Meclisi

   2. Belediye Encümeni

   3. Özel Kalem Müdürlüğü

   4. Hukuk İşleri Müdürlüğü

  1. Süleyman Dökmen
   Başkan Yardımcısı

   1. Yazı İşleri Müdürlüğü

   2. İnsan Kaynakları Eğitim Müdürlüğü

   3. Mali Hizmetler Müdürlüğü

   4. Sağlık İşleri Müdürlüğü

   5. Veteriner İşleri Müdürlüğü

   6. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

   7. Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

   8. Temizlik İşleri Müdürlüğü

  2. Ali Baldaner
   Başkan Yardımcısı

   1. Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü

   2. Zabıta Müdürlüğü

   3. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü

   4. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü

   5. İşletme Müdürlüğü

   6. Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü

  3. Yaşar Elçi
   Başkan Yardımcısı

   1. Fen İşleri Müdürlüğü

   2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

   3. Destek Hizmetleri Müdürlüğü

   4. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

TOP