Belediye Meclisinin 3 Ekim 2016 tarihli mutat toplantısına ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.

mcl

Son değişiklik Pazartesi, 03 Ekim 2016 13:30