Belediye Meclisinin 1 Kasım 2016 tarihli mutat toplantısına ait gündem aşağıya çıkartılmıştır.