Belediye Meclisinin 1 Aralık 2016 tarihli mutat toplantısına ait gündem aşağıda çıkartılmıştır.