Belediye Meclisinin 2 Ocak 2017 tarihli mutat toplantısına ait gündem aşağıda çıkartılmıştır.