Belediye Meclisinin 1 Mart 2017 tarihli mutat toplantısına ait gündem aşağıda çıkartılmıştır.