Belediye Meclisinin 3 Nisan 2017 tarihli mutat toplantısına ait gündem aşağıda çıkartılmıştır.