Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince 1 Ağustos 2017  Salı