/* */

Gönen Belediyesi

Hata
  • JFolder::create: Could not create directory

 Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince  2 Ekim 2017

GÜNDEM:

1­-2018 Mali Yılı Performans Programının Görüşülmesi.

2-­2018 Mali Yılı Bütçe Programının Görüşülmesi.

3-­2018 Mali Yılı Gelir Tarifesinin Görüşülmesi.

4­-Cadde,Sokak ve Park İsimleri Tespit Komisyonunun 15.08.2017  tarih ve               

2017/1 sayılı kararının görüşülmesi.

5-­ İmar Komisyonunun 14.09.2017 tarih ve 2017/5 sayılı raporunun                           

 görüşülmesi.

     

 Belediye Meclisimizin 2 Ekim 2017 Pazartesi günü saat 17:30 da yapacağı mutat

toplantısının gündemi 5393 sayılı Belediye kanununun 21. maddesi gereğince ilan

olunur.

 

Son değişiklik Pazartesi, 02 Ekim 2017 13:30