/* */

Gönen Belediyesi

 İlçemiz Altay Mahallesi, 14 pafta, 403 ada, 1 nolu parselde, TOKİ 4. Etap

 İlçemiz Altay Mahallesi, 14 pafta, 403 ada, 1 nolu parselde, TOKİ 4. Etap

Uygulamasının yapılması amacıyla mera vasfının değiştirilmesi ile ilgili alınan 02/04/2018

tarih ve 2018/29 sayılı meclis kararının 17/04/2018 ­ 17/05/2018 tarihleri arasında 1 (bir) ay

süre ile askıya çıkartılmıştır

 ii