/* */

Gönen Belediyesi

ATIKLARIN GERİ DÖNÜŞÜM UYGULAMASI

Anayasamızın 56'ncı maddesinde "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşın ödevidir" denmektedir.

Dönüşebilir atıkların çöpten ayrı toplanması, geri kazanılması yasal ve vicdani bir sorumluluk haline gelmiştir. Belediye Başkanımız Hüseyin YAKAR İlçemizde sürdürülebilir kalkınma kapsamında daha sağlıklı bir yaşam ve gelecek nesillere doğal kaynakları kirletilmemiş, bir çevre bırakmak için Atıkların Geri Dönüşüm Projesini uygulamaya koymuştur. Bu amaçla çevre duyarlılığı bilincini arttırarak atık üretimini önlemek, azaltmak, yeniden kullanımı ve geri dönüşümünü sağlayarak ülke ekonomisine katkıda bulunmak İlçemizdeki çevre kirliliğini en aza indirmek için kentine sahip çıkma bilinciyle sürdürülebilir entegre atık projesini uygulamaya koymuştur. Bu amaçla;

Belediyemiz Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği (TAP) ile 29/12/2009 tarihinde protokol yapmış, halkımızı bilinçlendirmek için afiş, CD ve broşürler hazırlayarak okullarda eğitim seminerleri vermiş, ilçemizde 82 adet atık pil toplama noktası oluşturmuştur. 2010 yılı içinde ilçemizde 926 Kg pil toplanarak geri kazanılmak üzere TAP Derneğine teslim edilmiştir. İlçemizde TAP derneği ile birlikte 2011 yılı içerisinde İlk ve Orta öğretim okullarında ödüllü atık pil toplama kampanyası devam etmektedir. İlçemizde oluşturulan geri dönüşüm kumbaralarında atık pil bölümü oluşturulmuştur.

05/11/2010 tarihinde yürürlüğü giren Tıbbı atıkların bertarafı konulu genelgesiyle tıbbı atıkların düzenli depolanması sahasında bertarafı yasaklanmış ancak tıbbı atıkların lisanslı sterilizasyon tesislerinde bertaraf edilmesi gerektiği bildirilmiştir. Bu genelgeyle Gönen Belediye Başkanlığı, tıbbı atık sterilizasyon sahibi Bursa Büyükşehir Belediyesi ve yüklenici firma Era Çevre arasında 27/12/2010 tarihinde üçlü protokol yapılmıştır. İlçemizde bulunan 24 adet Sağlık kuruluşu ve hekim bulunduran iş yerleriyle sözleşme yapılarak tıbbı atık konteynırları bırakılmış ve atıkların sterilizasyon ile bertarafı sağlanmıştır.

İlçemizde oluşan bitkisel atık yağların çevreye zarar verecek şekilde doğrudan veya dolaylı bir biçimde alıcı ortama verilmesini önlemek geri dönüşümünü sağlamak ve ülke ekonomisine katkıda bulunmak için 06/04/2011 tarihinde Belediyemiz Bitkisel Atık Yağ Toplama Lisansına sahip Ezici Yağ Elektrik Üretim San Tic. A.Ş ile sözleşme yapmıştır. İlçemizde bulunan atık yağ üreticisi konumdaki 35 işyeri ile lisanslı firmanın sözleşmesi sağlanarak atık yağ toplama bidonları verilmesi sağlanmıştır. İlçemizde bu tarihe kadar 1715 litre yağ toplanmıştır. Evlerde oluşan bitkisel yağların geri dönüşümü için ilçemize kurulan geri dönüşüm kumbaralarında kullanılmış bitkisel atık yağ geri dönüşüm bölümü oluşturulmuştur.

Belediyemiz Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından çıkarılan Ambalaj Atıkları Kontrolü Yönetmeliğinin hükümlerine uygun olarak Gönen Belediyesi ve TAT (toplama, ayırma tesisi) lisanslı Cansu Geri Dönüşüm firmasıyla 28/02/2011 tarihinde "Gönen Belediyesi mücavir alanları içerisinde Ambalaj Atıkları kaynağında ayrı toplanması, taşınması ve ayrıştırılması sözleşmesi imzalanmıştır. Gönen Belediyesi Ambalaj Atıkları Yönetimi Planı" hazırlanarak Bakanlığa sunulmuş ve Çevre ve Orman Bakanlığı tarafından 06/07/2011 tarih ve 62539 sayılı kararıyla onaylanmıştır. Bu amaçla bir ambalaj atıkları toplama aracı hazırlanmış, okullara ve işyerlerine ambalaj atıkları geri dönüşüm kafesleri ve kumbaraları bırakılmış, ilçemizin 10 yerine geri dönüşüm kafesleri ve kumbaraları konulmuştur. Halkımızı bilinçlendirmek amacıyla 1000 adet afiş, 5000 adet broşür bastırılmış, ilçemiz okullarındaki öğrencileri bilinçlendirmek için CD'ler hazırlanmıştır. Ayrıca bu konuda çeşitli zamanlarda ilçe halkına ve iş yerlerine eğitim seminerleri verilecektir.

Evimizde veya işyerimizde gündelik hayatımızda kullandığımız ürünlerin boş ambalajlarının oluşturduğu cam, plastik, metal, kağıt, karton ve içecek kutularını ambalaj kutularına, kafeslerine ve kumbaralarına geri dönüşüm için atmalıyız.

Bunları biliyor musunuz?

• 1 ton kağıdın geri dönüşümü ile 17 adet ağacın kesilmesinin önlendiğini,

• 1 ton cam atığın geri dönüşümü ile 100 litre petrol tasarrufu sağlandığını,

• 1 Teneke içecek kutusunun kullanımı sonrası geri dönüşüp market raflarında yerini alması, 60 gün gibi kısa bir süreyi aldığını,

• 1 metal içecek kutusunun geri dönüşümünden elde edilen enerji ile 100 watt'lık bir ampulün 20 saat çalıştığını

• Sağlığımızı korumak için kızartmalık bitkisel yağın en fazla iki defa kızartma işleminde kullanılması gerektiğini,

• 1 ton plastik atığın geri dönüşümü ile % 95 oranında enerji tasarrufu sağlanmakta olduğunu,

• Bir küçük pilin 4 metreküp toprağı zehirlediğini,

• 1 lt atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletebilmektedir

 

Son değişiklik Perşembe, 12 Ocak 2012 08:42