/* */

Gönen Belediyesi

Hata
  • JFolder::create: Could not create directory

Çöp Sahası

Çöplerin, ilçemiz içinden geçen Gönen Çayı kenarına dökülmesi çevreye kötü koku yaydığı gibi görüntü kirliliği oluşturmaktaydı.

Gönen Belediyesi olarak bu duruma acil önlem planı hazırladık. Gönen Belediye Başkanlığımızca ve Çevre Orman İl Müdürlüğünce uygun görülen Yörükkeçidere Köy hudutları içerisinde kalan 29.698 metrekarelik ormanlık alanda düzenli katı atık çöp toplama sahası için 2004 yılının Temmuz ayında çalışmalar başlatıldı.

Sırası ile ÇED ( Çevre Etki Değerlendirme), Çevre ve Orman Bakanlığından ön izin belge ve taahhütleri, Çevre ve Orman Bakanlığından bedelli kesin izin olur raporu alınan saha Yörükkeçidere Köyü'ne 1.250, Gürcübabayaka Köyü'ne 1.750, Gönen ilçe merkezine en yakın mahalleye de 5.350 metre uzaklıkta kuruldu.

Çöp Depolama Sahası, Yörükkeçidere Köy hudutlarında Karatepe Devlet Orman alanı içindedir.

Katı atık depolama sahasına 30 metrekare giriş kontrol idari binası ve depolama sahasında kirlenebilecek araç tekerleklerinin yolları kirletmemesi, çevreye zarar vermemesi için 70 metrekarelik tekerlek yıkama binası da kurulacak.

Sahaya kontrolsüz girişlerin ve yabani hayvanların depo sahasına girmelerini önlemek amacıyla sahanın çevresi 2 metre yüksekliğinde bir çitle ve ayrıca yangın koruma bandıyla çevrildi.

Proje kapsamında yapılan planlamalara göre depolanacak atık miktarı 370.000 metreküp olarak düşünüldü. Depolama sahası yapılan çalışmalar ile taban kısmı geçirimsiz hale getirildi. Geçirimsiz tabaka üzerine delikli borular kullanılarak oluşacak sızıntı suya toplanabilecek. Bu su spreyleme ve deşarj yöntemi ile bertaraf edilecektir.

Sahada birikecek gazların toplanması için yeterli sayıda gaz toplama bacaları yapıldı. Depolama sahasında yağmur, kar v.b. nedeniyle oluşacak yüzey sularının sahaya girmesini önlemek için saha kenarlarına drenaj hendekleri açıldı.

Gönen Belediyesince yapılan Katı Atık Düzenli Depolama Sahasında evsel katı atıklar, tıbbi atıklar ve kullanılmış piller ayrı odacıklarda depolanıyor. Sahada depolanan atıklar maksimum derecede sıkıştırılarak günlük örtüler ile örtülüyor. Ayrıca saha üzerine tarım toprağı serilerek ağaçlandırma çalışmaları yapılacaktır.

 

Son değişiklik Pazartesi, 15 Ağustos 2011 07:07

Resim Galerisi

Bu kategorideki diğerleri: Dere Islahları »