/* */

Gönen Belediyesi

İlanlar
İlanlar

İlanlar (4)

BALIKESİR İLİ GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN BİLDİRİLMİŞTİR   1 -   Aşağıda unsurları yazılı taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesi…
GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1 - Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45'inci maddesine…