/* */

Gönen Belediyesi

Belediye
Çarşamba, 20 Temmuz 2011 15:00

Faaliyet Raporları

           
Çarşamba, 20 Temmuz 2011 09:27

Bütçeler

  2006 Yılı Bütçesi İçin Tıklayınız ...   2007 Yılı Bütçesi İçin Tıklayınız ...     2008 Yılı Bütçesi İçin Tıklayınız ...   2009 Yılı Bütçesi…
Çarşamba, 20 Temmuz 2011 09:21

Belediye Encümeni

 
Çarşamba, 20 Temmuz 2011 09:09

Eski Başkanlarımız

Salı, 19 Temmuz 2011 14:50

Belediye Meclisi

Salı, 19 Temmuz 2011 14:47

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMACI İlçemizde, ilgili Kanun ve Yönetmeliklerle verilen yetkileri en iyi şekilde kullanarak çevrenin korunmasını, kirliliğin önlenmesi ve giderilmesini sağlayarak…
Salı, 19 Temmuz 2011 14:46

Hukuk İşleri Müdürlüğü

Gönen Belediyesi'nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye'nin kamu tüzel kişiliğinin…
Salı, 19 Temmuz 2011 14:45

Sağlık İşleri Müdürlüğü

Belediye sınırları dahilinde yaşayanların koruyucu hekimlik görevini yerine getirmek, bedensel, ruhsal ve sosyal açıdan sağlıklı yaşamaları için gerekli olan faaliyetleri…
Salı, 19 Temmuz 2011 14:43

Temizlik İşleri Müdürlüğü

GÖREVLERİ İlçemiz dahilinde ; Çöplerin toplanması ve Taşınması , Süpürme çalışması Yıkama çalışması Çöp konteynır Çalışması, Moloz kaldırma Çalışması, Geri…
Salı, 19 Temmuz 2011 14:42

Fen İşleri Müdürlüğü

Fen İşleri Müdürlüğünün ana görevi, tüm altyapı ve üstyapı hizmetlerini tespit ederek yapmak, ilgili kurumlara yaptırmak veya yapımını gerçekleştirmektir. Bu…

Sayfa 70 / 71