Belediye meclisimizin 1 MART 2019 Cuma  günü saat 17:30 da yapacağı mutat toplantısı  5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği ilan olunur.

 Belediye Meclisi 5393 Sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi ve Belediye Meclisi
Çalışma Yönetmeliğinin 6. maddesi gereğince  1 MART 2019 Cuma günü saat 17:30' da
Belediye Meclis Salonunda mutat toplantısını   yapacaktır.


TOP