12.03.2018 tarih ve 273 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Meclis Kararına istinaden İlçemiz Altay Mahallesi, 1516 ada, 12 ve 13 nolu parsellere yönelik hazırlanan, İbadet Alanı (Cami Alanı) amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değiş

12/03/2018 tarih ve 273 sayılı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın Meclis
Kararına istinaden İlçemiz Altay Mahallesi, 1516 ada, 12 ve 13 nolu parsellere yönelik
hazırlanan, İbadet Alanı (Cami Alanı) amaçlı 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı
Değişikliği, 3194 Sayılı İmar Kanunu ve Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği gereğince
onanarak, 09/04/2019­08/05/2019 tarihleri arasında bir ay (otuz gün) süre ile askıya
çıkartılmıştır.

 


TOP