Belediye Meclisinin 02 MAYIS 2019 tarihli mutat toplantısına ait gündem...

İLAN:

Gönen Belediye Başkanlığından;

1. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün 11.04.2019 tarih ve 1178922 sayılı Koruma Meclisi ve Murakabe Heyeti Azalarının Yeniden Seçilmesi konulu yazısının görüşülmesi.

2. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün 26.04.2019 tarih ve 72 sayılı Sözleşmeli Personel Çalıştırılması ve Ücretinin Tespit Edilmesi konulu yazısının görüşülmesi.

3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 24.04.2019 tarih ve 1793 sayılı 2018 Yılı Kesin Hesabı konulu yazının görüşülmesi.

4. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2019 tarih ve 1156 sayılı Tahsis Amacı Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

5. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2019 tarih ve 1158 sayılı İçmesuyu Arıtma Tesis Alanı İmar Planı konulu yazısının görüşülmesi.

6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2019 tarih ve 1159 sayılı İl Yolu Plan Tadilatı konulu yazısının görüşülmesi.

7. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.04.2019 tarih ve 1160 sayılı 134 Parsele İlişkin Plan Teklifi konulu yazısının görüşülmesi.

8. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2019 tarih ve 1201 sayılı Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Yazısı konulu yazının görüşülmesi.

9. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2019 tarih ve 1202 sayılı İbadet Alanı Konulu yazısının görüşülmesi.

10. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 26.04.2019 tarih ve 1203 sayılı Otopark Yönetmeliği Konulu yazısının görüşülmesi.

11. Mimarlar Odası Gönen Temsilciliğinin 26.04.2019 tarih ve İmar Plan Notlarının güncenlenmesi konulu dilekçesinin görüşülmesi.


TOP