Belediye Meclisinin 03.06.2019 Tarihli Meclis Toplantısı Gündem Maddeleri

İLAN:

Gönen Belediye Başkanlığından

Mutat toplantısının gündem maddeleri;

1. Temizlik İşleri Müdürlüğünün 27.05.2019 tarih ve 22 sayılı Hizmet İhalesi konulu yazısının görüşülmesi.
2. İmar Komisyonunun 13.05.2019 tarih ve 2019/3 sayılı raporunun görüşülmesi.
3. İmar Komisyonunun 13.05.2019 tarih ve 2019/4 sayılı raporunun görüşülmesi.
4. İmar Komisyonunun 13.05.2019 tarih ve 2019/5 sayılı raporunun görüşülmesi.

Belediye meclisimizin 3 HAZİRAN 2019 Pazartesi günü saat 14:30 da yapacağı mutat toplantısının gündemi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği ilan olunur.


TOP