Belediye Meclisinin 01 TEMMUZ 2019 tarihli mutat toplantısına ait gündem.

İLAN:

Gönen Belediye Başkanlığından;

1. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 19.06.2019 tarih ve 173 sayılı Gönen Kültür Merkezinin isminin konulu yazısının görüşülmesi.

2. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 27.06.2019 tarih ve 1812 sayılı Yerleşik Alan Sınırı Tespiti konulu yazısının görüşülmesi.

3. İmar Komisyonunun 26.06.2019 tarih ve 2019/6 sayılı raporunun görüşülmesi.

Belediye meclisimizin 1 TEMMUZ 2019 Pazartesi günü saat 17:30 da yapacağı mutat toplantısının gündemi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği ilan olunur.


TOP