Belediye Meclisinin 01 AĞUSTOS 2019 tarihli mutat toplantısına ait gündem

Belediye Meclisinin 01 AĞUSTOS 2019 tarihli mutat toplantısına ait gündem aşağıya çıkartılmıştır

İLAN:

Gönen Belediye Başkanlığından;

1. Yazı İşleri Müdürlüğünün 23.07.2019 tarih ve 223 sayılı Yetki Verilmesi konulu yazısının görüşülmesi.

2. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğünün 20.07.2019 tarih ve 195 sayılı 12. Ulusal Oya ve Çeyiz Fuarı konulu yazısının görüşülmesi.

3. Mali Hizmetler Müdürlüğünün 25.07.2019 tarih ve 2557 sayılı Gönen Nail GÖNENLİ Şehir Stadyumunun Kiralanması konulu yazısının görüşülmesi.

4- İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 25.07.2019 tarih ve 2048 sayılı Mimari Estetik Komisyonu Yönetmeliği Müzekkeresi konulu yazısının görüşülmesi.

5- İmar Komisyonunun 25.07.2019 tarih ve 2019-8 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

6- Ahmet UZ'un 23.07.2019 tarihli dilekçesinin görüşülmesi 7- Liva Planlama Tarımsal Kentsel Dönüşüm Mimarlık Danışmanlık Tic. Ltd. Şti. nin 25.07.2019 tarihli dilekçesinin görüşülmesi.


TOP