19.09.2019 tarih ve 176 Sayılı Encümen Kararına İstinaden

19.09.2019 tarih ve 176 Sayılı Encümen Kararına İstinaden, İlçemiz Kurtuluş Mahallesi Kaplıcalar Caddesi, 18 Paftada, 1526 Ada, 1,2,3,4,5,6,76,77,85 parseller, 1525 Ada ,1,2,3,4,5,6,7,81,99 Parseller, 1526 Ada, 1,2,3 nolu Parsellerde hazırlanan ve ekli dosyadaki imar uygulaması işi, 3194 Sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesi ne uygun olup, İmar Kanunu'nun 18 ve 19. maddeleri gereğince parselasyon planları onanarak, 01.10.2019 - 31.10.2019  tarihleri arasında (1) ay süre ile askıya çıkartılmıştır.

 


TOP