Belediye Meclisinin 01 Kasım 2019 tarihli mutat toplantısına ait gündem

İLAN:

Gönen Belediye Başkanlığından;

1-Fen İşleri Müdürlüğünün 24.10.2019 tarih ve 530 sayılı Kredi Alınması konulu yazısının görüşülmesi.

2-Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün 25.10.2019 tarih ve 314 sayılı İçkili yer bölgesi tespit komisyon kararı konulu yazısının görüşülmesi.

3-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2019 tarih ve 3156 sayılı İmar Planı Hakkındaki yazısının görüşülmesi.

4-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2019 tarih ve 3157 sayılı Otopark Bedeli Hesaplama ve Gruplama konulu yazısının görüşülmesi.

5-İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 24.10.2019 tarih ve 3159 sayılı İmar Planı Değişikliği konulu yazısının görüşülmesi.

Belediye meclisimizin 01 Kasım 2019 Cuma günü saat 17:30 da yapacağı mutat toplantısının gündemi 5393 sayılı Belediye Kanununun 21. maddesi gereği ilan olunur.


TOP