Bilgi Edinme hakkını kullanmak için şahsen veya posta yoluyla yapılacak başvurular dilekçe veya başvuru formu ile;

Adres :Belediye Başkanlığı, Gönen Belediyesi, 10900 Gönen adresine,


Faks ile yapılacak başvurular başvuru formunun doldurulması şartıyla (266) 762 33 37 numaralı faks’a,


Elektronik posta yoluyla yapılacak başvurular başvuru formunun doldurularak e-mail’e iliştirilmesi şartıyla
halkmasasi@balikesirgonen.bel.tr elektronik posta adreslerine yapılabilir.

TOP