Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

Eylül 04, 2019

GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Belediyemiz mülkiyetinde bulunan ekli listede unsurları yazılı taşınmazlar, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45’inci maddesine göre Açık Arttırma İhale Usulü ile 3 yıllığına kiraya verilecektir.

  2. İhale 19.09.2019 Perşembe günü saat 10.00’ de başlayacak olup ekli listede belirtilen sıralamaya göre Malkoç Mahallesi Atatürk Caddesi No:2 Gönen / Balıkesir adresinde, Gönen Belediyesi Encümeni huzurunda yapılacaktır.

  3. Geçici teminatlar muhammen bedelin % 3’ü (yüzde üç) olup, Belediyemiz veznesine yatırılacaktır. Kesin Teminat ihale bedeli üzerinden % 6 oranında alınacaktır.

  4. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;

  1. Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz,

  2. Nüfus cüzdanı aslı veya tasdikli fotokopisi,

  3. İhalenin yapıldığı yıl içinde alınmış yerleşim yeri belgesi ve tebligat adresi,

  4. Belediye Başkanlığına herhangi bir borcu bulunmadığına dair belge,

  1. İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içinde Belediye ilan panosunda görülebilir ve Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir.

  2. İhaleye girecekler gerekli evrakları 16.09.2019 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edeceklerdir.

EK LİSTE İÇİN TIKLAYINIZ...

TOP