Hukuk İşleri Müdürlüğü


Mehmet GEÇ

Gönen Belediyesi'nin amaçları, prensip ve politikaları ile bağlı bulunan mevzuat ve Belediye Başkanı'nın belirleyeceği esaslar çerçevesinde, Belediye'nin kamu tüzel kişiliğinin tüm hukuksal sorunlarına, yürürlükteki Anayasa, kanunlar, tüzükler ile yönetmenliklere göre Belediye Başkan'ınca verilen yetki sınırları içinde çözümler getirmekten, Belediye Başkanı adına tüm yargı mercilerinde, Belediye tüzel kişiliğini temsil etmekten, açılan davalarda gerekli savunmaların hazırlanmasını sağlamaktan Belediye Başkanı adına ait her türlü idari tasarruf ve hukuksal işlemlerin hukuka uygunluğunu sağlamaktan, belediye'nin faaliyetlerine ilişkin olarak ortaya çıkan yasal sorunlarda ilgililere hukuk danışmanlığını yapmaktan; Kurumun yasal takibe intikal eden alacaklarını en seri şekilde tahsil etmek amacıyla ilgili hukuk ve ceza davalarıyla, icra takiplerini ve tüm hukuki işlemlerin yürütülmesini ekibi ile birlikte sağlamaktan; ilgili yasalar ve mevzuat çerçevesinde kurum menfaatlerini gözeterek belirlemekten,doğrudan Başkan'a karşı sorumludur.

Bina Konumu : GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ( Hizmet Binası 1. Kat )

Tel : 0266 762 18 45 Dh. 1160, 1161

TOP