Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü


Samet ARSLAN

MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN AMACI

İlçemizde, ilgili Kanun ve Yönetmeliklerle verilen yetkileri en iyi şekilde kullanarak çevrenin korunmasını, kirliliğin önlenmesi ve giderilmesini sağlayarak yaşanabilir ve sonraki nesillere aktarılabilecek sağlıklı bir çevre oluşturmak ve bu alanda çeşitli plan ve projeler geliştirmek, denetim ve kontroller gerçekleştirmek, eğitim ve bilgilendirme çalışmaları yaparak çevre bilincini arttırmak, her türlü atıkların kontrolü için sürdürülebilir bir atık yönetimi uygulayarak, atıkların oluşumunu önleme, atık oluşumunu minimize etme, yeniden kullanımı sağlamak, geri dönüşüme kazandırmak, enerji kazanımı ve bertarafını sağlamak amaç ve hedefimizdir.

FAALİYETLERİMİZ

- Ambalaj Atıklarının Kaynağında Ayrı Toplanması

- Bitkisel Atık Yağların Toplanması

- Atık Pillerin Toplanması

- Kullanılmış Giysi Atıkları Geri Dönüşümü

- Isınmadan Kaynaklanan Hava Kirliliği ile İlgili Çalışmalar

- Eğitim Bilgilendirme ve Denetim Çalışmaları

- Çevre Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik Çalışmalar

TOP