Yazı İşleri Müdürlüğü


Zeliha SALBAŞ
Belediyemiz Meclisinin düzenli çalışabilmesi gerekli desteğin verilmesinde ve meclis  işlerinin yürütülmesinden, Belediye Meclis Üyelerinin özlük işlerinin yürütülmesinden, gelen ve giden evrakların kontrollü bir şekilde teslim alınması ve ilgili birimlere gönderilmesinden, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan her türlü evrakın gerekli işlemlerini yapmak ve birimlerle koordineli çalışmak, Belediye Encümeni'nin hızlı ve isabetli kararlar alabilmesi için gerekli desteği vermek ve Encümene sunulacak dosyaların gerektiği gibi oluşturulmasının kontrolünden, Encümen kararlarının ilgili mevzuat ve yönetmelikler çerçevesinde alınmasını takip etmekten, Belediyeye müracaat eden kişilerin evlilik akitlerinin gerçekleştirilmesinin sağlanmasından, Belediyenin genel arşivinin istenen kalitede ve verimde çalışabilmesi için onların müracaatlarını kabul etmek ve sonuçlandırmak, kuruma gelen ve kurumdan gidecek olan evrakların her türlü işlemlerini yapmak ve ilgili müdürlüklerle koordineli çalışmakla görevlidir. 
 

Bina Konumu : GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ( Hizmet Binası 2. Kat )

Tel : 0266 762 18 45 Dh. 1117,1118

Yazı işleri yönetmeliği için tıklayınız.

TOP