Mali Hizmetler Müdürlüğü


Ali HÜSAMETTİN TANDOĞAN

Gönen ilçesi sınırları içinde bulunan vergi mükelleflerinden yasalar çerçevesinde Belediye tarafından alınması gereken vergilerin hesap edilerek tahsil edilmesini sağlamaktan, tahsilâtı gecikenlere ödeme emri gönderilmesi, ödememesi durumunda ise haciz işlemlerinin başlatılmasından, harcamalara iştirak paylarının düzenli alınabilmesi için ilgili birimlerle koordineli çalışmakla görevlidir.

Belediyenin her türlü ihtiyaçlarının alımını yaparak genel ayniyat kayıtlarını tutar. 
Bina Konumu : GÖNEN BELEDİYE BAŞKANLIĞI ( Hizmet Binası 2. Kat )

Tel : 0266 762 18 45      Dh. 1121, 1122, 1123, 1124, 1125

E-posta :  muhasebe@balikesirgonen.bel.tr

TOP